3 رای
برند پرند
وضعیت موجودی نا موجود

قیمت: 165,000 تومن

آموزش تعاملی (اینتراکتیو)

با صدای گویندگان حرفه ای

آموزش AutoCad 2020 پرند

این مجموعه  شامل نسخه نهایی نرم افزار Autodesk AutoCAD 2020 به منظور استفاده در آموزش AutoCAD 2020 (قابل نصب در ویندوز 7,10) به همراه آموزش نصب و فعالسازی و بسته کامل آموزش نرم افزار اتوکد در سه سطح مقدماتی متوسطه و پیشرفته است.

جهت دانلود نمونه آموزش این محصول اینجا کلیک کنید (حجم: 82 مگابایت)

آموزش AutoCAD 2020 - دوره مقدماتی
١ - مبانی کار با نرم افزار
مقدمه - ورود به برنامه - محیط عمومی برنامه (١) - محیط عمومی برنامه (٢) - نوار ابزار Quick Access - آشنایی با Workspace ها

٢ - کار با فایل ها
ایجاد یک سند جدید – تعیین واحد اندازه گیری – ذخیره فایل ها – باز کردن فایل ها – کار با Application Menu

٣ - مبانی مختصات دهی
اصول کار با دستگاه های مختصات - مقدمات مختصات دهی

۴ - روش مختصات دهی مطلق
مختصات دهی مطلق (۱) – مختصات دهی مطلق (۲) – ترسیم با روش مختصات دهی مطلق

۵ - روش مختصات دهی نسبی
مختصات دهی نسبی مطلق – کاربرد Dynamic Input – مختصات دهی نسبی قطبی – ترسیم اشکال با روش نسبی قطبی

۶ - کار در محیط کاری
کاربرد ماوس – تغییر بزرگنمایی – کار با Grid ها

٧ - کاربرد روش Ortho
روش مختصات دهی Ortho – ترسیم اشکال توسط روش Ortho

٨ - ایجاد اشکال ترکیبی
تعیین زوایای اشکال ترکیبی – ترسیم اشکال ترکیبی

٩ - ترسیم دایره
کار با دستور Center Radius – کار با دستور Center Diameter – ترسیم دایره توسط نقاط – ترسیم دایره به کمک مماس ها

١٠ - دستگیره های (Osnap (۱
قابلیت Object Snap – کار با دستگیره Endpoint – کار با دستگیره Midpoint – تعیین نقاط تلاقی و تقاطع – تعیین امتداد خط و مرکز دایره – کار با دستگیره Quadrant

١١ - دستگیره های (Osnap (۲
کنترل عمود بودن خطوط – کنترل موازی بودن خطوط – ترسیم در راستای انتخابی – ترسیم در فواصل مشخص – دستگیره Mid Between 2 Points – تنظیمات قابلیت Osnap

١٢ - تکثیر و برش
کار با دستور Copy – کار با دستور Offset – کار با دستور Trim – کاربرد دستور Trim

١٣ - ترسیم اشکال پیچیده
ترسیم اشکال پیچیده (1) – ترسیم اشکال پیچیده (۲)

١۴ - کار با دستور Extend
کار با دستور Extend

١۵ - روش های انتخاب
روش انتخاب Single – روش انتخاب Window – روش های انتخاب Box و All – روش های انتخاب WP و CP – روش انتخاب Fence

١۶ - جابه جا کردن و چرخاندن اشکال
جابه جا کردن اشکال – چرخاندن اشکال

١٧ - قرینه سازی و تغییر ابعاد
قرینه سازی توسط خط محور – قرینه سازی بدون خط محور – تغییر ابعاد اشکال

١٨ - ترسیم و ویرایش مستطیل
کار با ابزار Rectangle – نقش Chamfer در طراحی مستطیل – نقش دستورهای Fillet و Width – ترسیم بر پایه اشکال ساده

١٩ - کار با دستور Stretch
افزایش ابعاد توسط دستور Stretch – کاهش ابعاد توسط دستور Stretch

٢٠ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون

 

آموزش AutoCAD 2020 - دوره متوسط
۱ - ترسیم و تنظیمات کمان
روش های ترسیم کمان (۱) - روش های ترسیم کمان (۲) - دستور Lengthen در خطوط - دستور Lengthen در کمان ها

۲ - کاربرد روش های طراحی
کاربرد روش های طراحی (1) - کاربرد روش های طراحی (۲) - کاربرد روش های طراحی (۳)

۳ - چندضلعی و Polyline
ترسیم چندضلعی به روش Center - ترسیم چندضلعی به روش Edge - کار با ابزار Polyline - کار با دستور Halfwidth - سایر دستورات ابزار Polyline - کار با Splineها

۴ - کار با Fillet و Chamfer
روش گرد کردن زوایا - کار با دستور Chamfer

۵ - دستورات ویرایشی در پروژه
دستورات ویرایشی در پروژه (۱) - دستورات ویرایشی در پروژه (۲) - دستورات ویرایشی در پروژه (۳)

۶ - پروژه طراحی شیر آب
طراحی اولیه شیر آب - کاربرد دستور Mirror - طراحی قسمت پایینی - تکمیل طراحی شیر آب

۷ - پروژه طراحی قلاب
طراحی اولیه قلاب - کاربرد خطوط راهنما - طراحی قسمت چپ قلاب - طراحی قسمت راست قلاب

۸ - ترسیم بیضی
روش ترسیم بیضی - کار در نمای ایزومتریک

۹ - ترسیم خطوط بی انتها
ابزار Construction Line - ترسیم خطوط افقی و عمودی - خطوط زاویه دار و نیم ساز - ترسیم خطوط Ray

۱۰ - ابزار Multiple Points
کار با ابزار Multiple Points - تنظیمات Multiple Points - نقش Divide و Measure

۱۱ - ابزار Donut و دستورهای ویرایشی
کار با ابزار Donut - کاربرد دستور Fill - کار با ابزار Region - کار با Wipeout

۱۲ - تغییر سطح و تقسیم اشكال
تغییر سطح قرارگیری اشکال - کار با دستور Break - تقسیم و اتصال اشكال - گروه بندی Objectها

۱۳ - کار با دستور Array
دستور Rectangular Array - دستور Path Array - دستور Polar Array

۱۴ - کاربرد آرایه در پروژه ها
کاربرد آرایه در پروژه ها (۱) - کاربرد آرایه در پروژه ها (۲) - کاربرد آرایه در پروژه ها (۳) - کاربرد آرایه در پروژه ها (۴)

۱۵ - کاربرد لایه ها
کار با لایه ها - تغییر رنگ لایه ها - تغيير نوع و ضخامت خطوط - پانل Layer Properties - ترسیم بر روی لایه ها - مدیریت لایه ها

۱۶ - تنظیمات لایه ها
کاربرد Freeze ، On و Lock - فیلتر کردن لایه ها - کار با Group Filter - ذخیره کردن لایه ها - وارد کردن لایه ها

۱۷ - پانل Layers و Properties
امکانات پانل (Layers (۱ - امکانات پانل (Layers (۲ - کاربرد پانل Properties - کاربرد Line Type Scale - کاربرد Hide و Isolate

۱۸ - درج هاشور
روش Select Objects - روش Pick Internal Point - اصول ویرایشی Hatch - اتصال هاشور به اشکال - تنظيم Origin

۱۹ - درج و ویرایش گرادیان
درج گرادیان - ویرایش گرادیان

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

آموزش AutoCAD 2020 - دوره پیشرفته
۱ - هاشور زدن اشکال
کار با Islandها - هاشور زدن قسمت های مشترک - دستور Boundary - هاشور زدن اشکال باز

۲ - تعيين مساحت
کار با دکمه Measure - تعيين مساحت اشکال پیوسته - تعيين مساحت اشکال ترکیبی - تعيين مساحت قسمت های مشترک

۳ - کار با قيدها (1)
قابلیت های Parametric - کار با قيد Coincident - کار با قید Linear - قیدهای کار بر روی دوایر

۴ - کار با قيدها (۲)
کار با قید Perpendicular - سایر قیدهای Geometric - کار با قید Angular - کار با سایر قیدها - ترسیم اشکال توسط قيدها - روش انتخاب سریع

۵ - قابلیت Annotation Scale
کار با Annotation Scale - افزودن مقیاس به Objectها - استفاده از مقیاس ها

۶ - درج و ویرایش متون یک خطی
استفاده از روش Single Line - تنظیمات روش Single Line

۷ - تنظیمات متن
نقش Styleها - تغییر اندازه متون

۸ - درج متون چندخطی و فارسی
استفاده از روش Multiline - اصول ویرایشی متون چند خطی - درج متون فارسی

۹ - دستور PEdit
کار با دستور PEdit - زیر فرمان های دستور (PEdit (۱ - زیر فرمان های دستور (PEdit (۲ - زیر فرمان های دستور (PEdit (۳

۱۰ - کار با دستور Edit Vertex
کار با دستور (Edit Vertex (۱ - کار با دستور (Edit Vertex (۲

۱۱ - اندازه گیری خطوط
اندازه گیری خطوط عمودی و افقی - اندازه گیری خطوط مورب

۱۲ - اندازه گیری سایر اشکال
اندازه گیری زاویه، شعاع و قطر - روش های Jogged و Ordinate - سایر دستورات اندازه گیری

۱۳ - اندازه گیری سریع
روش اندازه گیری سریع - روش های Continue و Baseline

۱۴ - اصول ویرایشی اندازه ها
اصول ویرایشی اندازه ها (۱) - اصول ویرایشی اندازه ها (۲) - کار با Multileaderها

۱۵ - درج جداول
کار با جداول - ایجاد یک جدول جدید

۱۶ - ویرایش جداول
درج متن در جدول - اصول ویرایشی سلول ها - ترازبندی محتویات جدول - کار با Cell Borders - سایر اصول ویرایشی جدول

۱۷ - کار با Block و WBlock
کار با دستور Block - کار با دستور WBlock

۱۸ - ترسيم نقشه معماری (۱)
طراحی Plane - ترسیم دیوارهای پیرامونی - طراحی Interior Walls - ایجاد فضاهای در و پنجره - طراحی در - ویرایش درها

۱۹ - ترسیم نقشه معماری (۲)
طراحی پنجره ها - ویرایش و درج پنجره ها - درج Hatch و متن - اندازه گذاری نقشه - تنظیم اندازه های نقشه - کنترل تنظیمات Baseline

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

 

 

آموزش AutoCad 2020 پرند

برند پرند

نظرات کاربران درباره آموزش AutoCad 2020 پرند

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آموزش AutoCad 2020 پرند نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آموزش AutoCad 2020 پرند

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آموزش AutoCad 2020 پرند

اتوکد معماری

بر اساس سلیقه شما...

آموزش تعاملی (اینتراکتیو) با صدای گویندگان حرفه ای ...
  آموزش کاربردی و گام به گام و پروژه محور نورپردازی، متریال و رندر طراحی خارجی با ۳DsM ...
80,000 تومن
آموزش تعاملی (اینتراکتیو) با صدای گویندگان حرفه ای ...
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید